media on instagram
@papp.82
 • 17 likes
 • 3 comments

오늘 운전시험에서 82/100점을 받았어요 (๑˃̵ᴗ˂̵) 지금 기분이 너무 좋아요 ㅠㅠㅠ

s o n i t a 🌿💻(та, из бермуды) media on instagram
@prostsonya01
 • 41 likes
 • 6 comments

🎵 got7 - thank you and got7 - face 🎵 спустя время ты всё таки понимаешь то, насколько сильно ты скучаешь... . . . . . . . . . . #인스타 #선팔 #맛팔 #산팔한영 #맞팔한영 #맞팔100 #선팔하면맞팔 #인진 #댓글 #진주 #데일리 #일상 #소통 #얼스타그램 #셀카 #셀피 #셀스타 #셀기꾹 #selfie #01 #상무지구 #용봉동 #팔로워 #팔로잉 #오오티디 #좋아요 #ootd

V u V ơ media on instagram
@_.vuvo._
 • 58 likes
 • 5 comments

Đ ừ n g m ộ n g m ơ n ữ a h ỡ i k ẻ m ộ n g m ơ

 media on instagram
@papp.82
 • 26 likes
 • 4 comments

미국오면 이거 꼭 먹어요!! 이 과자 너무 맛있어요 😄

 media on instagram
@papp.82
 • 15 likes
 • 12 comments

벌써 해가 지고 있어.. 하루 너무 빨리 지나갔어요..

 media on instagram
@papp.82
 • 24 likes
 • 3 comments

핵불닭볶으면.. 저는 매운거 음식 잘 먹어 하지만 이거 너무 너무 매워요 ㅋㅋㅋ 그래도 맛있어요 😋

 media on instagram
@papp.82
 • 27 likes
 • 2 comments

미국에서 붕어빵 냠냠

BTS JUNGKOOK media on instagram
@bts.jungkookooy
 • 32 likes
 • 3 comments

Who do you want to kiss with BTS? me: Jimin and Jungkook ________________________ Why do people say the BTS are gay why do I hate such people that say that BTS are gay. If I hear that again then they should piss that person off because the easy make up does not mean that they are gay and you have them not even BTS what good does it do for you it does not take you at all (unless it's rumors) So if I run into the Starsse long and hear BTS gay then she is a shit mohter fucking BITCH ok BITCH you got it. ________________________ _> _____________

i luv u ❤ media on instagram
@thuyduong.ng97
 • 70 likes
 • 16 comments

anh khiến trái tim em đập badabum.

i luv u ❤ media on instagram
@thuyduong.ng97
 • 61 likes
 • 14 comments

anh biết anh và cái cửa khác nhau chỗ nào không. đó là anh đ có cửa hyhy.

i luv u ❤ media on instagram
@thuyduong.ng97
 • 65 likes
 • 7 comments

tóc tai bù xù quá cơ.

지선 media on instagram
@in_telli_sun
 • 98 likes
 • 15 comments

부-담

하 세 ♡ media on instagram
@dwixxka
 • 196 likes
 • 1 comments

Reflection❤