#chiotjune media on instagram
@chiot.saigon
 • 19 likes ||
 • 0 comments ||
 • 2 hours ago

Nostalgia restock! ➖➖➖➖ /hoai niem/ ❣️ 265.000 📍100% cotton ❣️ Trắng - Đen ❣️ M - L /All artwork designed by Chiot/ /picture mockup/ ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🌼 Tee and Stuffs / Black and White / Printed Tee 🌼 Follow IG @chiot.saigon . 🌼 Hotline: 090 9285705. 🌼 6/1 Đoàn Thị Điểm, P1, quận Phú Nhuận. 🌼 Opening hours: 10:30 am - 6:30 pm ———- #chiotsaigon #lechiotsaigon #aothun #aothunin #hottrend #wanderlust #love #travel #travelblogger #asthetic #chiotjune #chiotnostalgian #nostalgia .

#chiotjune media on instagram
@chiot.saigon
 • 48 likes ||
 • 0 comments ||
 • 23 hours ago

Alexithymia / no words for mood / ➖➖➖➖➖➖ ❣️ 265.000 📍100% cotton ❣️ Trắng ❣️ M - L /All artwork designed by Chiot/ /picture mockup/ ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🌼 Tee and Stuffs / Black and White / Printed Tee 🌼 Follow IG @chiot.saigon . 🌼 Hotline: 090 9285705. 🌼 6/1 Đoàn Thị Điểm, P1, quận Phú Nhuận. 🌼 Opening hours: 10:30 am - 6:30 pm ———- #chiotsaigon #lechiotsaigon #aothun #aothunin #hottrend #wanderlust #love #travel #travelblogger #asthetic #chiotjune #chiotalexithymia #alexithymia

@chiot.saigon
 • 109 likes ||
 • 2 comments ||
 • 2 days ago

/góc cận cảnh/ /Anam Cara/ /tri kỷ/ ➖➖➖➖➖➖ ❣️ 265.000 📍100% cotton ❣️ Trắng - Đen ❣️ M - L /All artwork designed by Chiot/ ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🌼 Tee and Stuffs / Black and White / Printed Tee 🌼 Follow IG @chiot.saigon . 🌼 Hotline: 090 9285705. 🌼 6/1 Đoàn Thị Điểm, P1, quận Phú Nhuận. 🌼 Opening hours: 10:30 am - 6:30 pm ———- #chiotsaigon #lechiotsaigon #aothun #aothunin #hottrend #wanderlust #love #travel #travelblogger #asthetic #chiotjune #chiotanamcara #anamcara

#chiotjune media on instagram
@chiot.saigon
 • 36 likes ||
 • 2 comments ||
 • 8 days ago

Nostalgia - /hoài niệm/ ➖➖➖➖➖➖ ❣️ 265.000 📍100% cotton ❣️ Trắng - Đen ❣️ M - L /All artwork designed by Chiot/ /Picture mockup/ ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🌼 Tee and Stuffs / Black and White / Printed Tee 🌼 Follow IG @chiot.saigon . 🌼 Hotline: 090 9285705. 🌼 6/1 Đoàn Thị Điểm, P1, quận Phú Nhuận. 🌼 Opening hours: 10:30 am - 6:30 pm ———- #chiotsaigon #lechiotsaigon #aothun #aothunin #hottrend #wanderlust #love #travel #travelblogger #asthetic #chiotjune #chiotnostalgia

#chiotjune media on instagram
@chiot.saigon
 • 82 likes ||
 • 3 comments ||
 • 10 days ago

New items are coming soon. Let’s pre-order! ➖➖➖➖➖ /ANAM CARA/ - /TRI KỶ/ ➖➖➖➖➖➖ ❣️ 265.000 📍100% cotton ❣️ Trắng - Đen ❣️ M - L /All artwork designed by Chiot/ /Picture mockup/ ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🌼 Tee and Stuffs / Black and White / Printed Tee 🌼 Follow IG @chiot.saigon . 🌼 Hotline: 090 9285705. 🌼 6/1 Đoàn Thị Điểm, P1, quận Phú Nhuận. 🌼 Opening hours: 10:30 am - 6:30 pm ———- #chiotsaigon #lechiotsaigon #aothun #aothunin #hottrend #wanderlust #love #travel #travelblogger #asthetic #chiotjune #chiotanamcara

#chiotjune media on instagram
@chiot.saigon
 • 124 likes ||
 • 1 comments ||
 • 12 days ago

Tuần sau restock: 🐶 No.1: NOSTALGIA 🔆 ➖➖➖➖➖➖ ❣️ 265.000 📍100% cotton ❣️ Trắng - Đen ❣️ M - L /All artwork designed by Chiot/ /Picture mockup/ ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🌼 Tee and Stuffs / Black and White / Printed Tee 🌼 Follow IG @chiot.saigon . 🌼 Hotline: 090 9285705. 🌼 6/1 Đoàn Thị Điểm, P1, quận Phú Nhuận. 🌼 Opening hours: 10:30 am - 6:30 pm ———- #chiotsaigon #lechiotsaigon #aothun #aothunin #hottrend #wanderlust #love #travel #travelblogger #asthetic #chiotjune #chiotnostalgia #nostalgia

@chiot.saigon
 • 213 likes ||
 • 0 comments ||
 • 16 days ago

Góc #chiotwordporn để hiểu thêm về từ ngữ 🌼 /Ichigo ichie/ (一期一会) ------------------------ 🔆 1 đời người chỉ gặp được 1 lần. (Nhất kỳ nhất hội). 🔆 "Một cơ hội, một lần gặp gỡ", " Một lần duy nhất", "không bao giờ lặp lại" "duy nhất trong đời"... 🔆 Câu này có nguồn gốc từ 1 triết lý trong Trà đạo, mang ý nghĩa: Mỗi cuộc gặp gỡ của chúng ta với ai đó trong đời đôi khi chỉ xảy ra một lần mà thôi. Cho nên bạn nên đối xử chân thành, để sau này không phải hối tiếc. 🔆 Không biết được sau này có còn chung bước hay không, cho nên nếu còn thời gian, cơ hội - hãy sống tốt với nhau, hết mình vì nhau, hoặc thổ lộ cho nhau nghe tình cảm. 🔆 Cũng mang ý nghĩa là Không cuộc gặp gỡ nào trong đời đều giống nhau. Lần nào cũng thật đặc biệt, nên càng phải trân trọng. ➖➖➖➖➖ 🐶 Bản dịch của Chuyện. Đã in thành sách Từ điển cảm xúc thế giới. Hiện đang được bày bán trên Tiki và ở Chiot store với giá 45k. 🐶 Áo Ichigo Ichie: ❣️ 265.000 📍100% cotton ❣️ Trắng - Đen ❣️ M - L /All artwork designed by Chiot/ ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🌼 Tee and Stuffs / Black and White / Printed Tee 🌼 Follow IG @chiot.saigon . 🌼 Hotline: 090 9285705. 🌼 6/1 Đoàn Thị Điểm, P1, quận Phú Nhuận. 🌼 Opening hours: 10:30 am - 6:30 pm ———- #chiotsaigon #lechiotsaigon #aothun #aothunin #hottrend #wanderlust #love #travel #travelblogger #asthetic #chiotmay #ichigoichie #chiotichigoichie

#chiotjune media on instagram
@chiot.saigon
 • 57 likes ||
 • 0 comments ||
 • 21 days ago

Ichigo ichie 🔆 ➖➖➖➖➖ ❣️ 265.000 📍100% cotton ❣️ Trắng - Đen ❣️ M - L /All artwork designed by Chiot/ ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🌼 Tee and Stuffs / Black and White / Printed Tee 🌼 Follow IG @chiot.saigon . 🌼 Hotline: 090 9285705. 🌼 6/1 Đoàn Thị Điểm, P1, quận Phú Nhuận. 🌼 Opening hours: 10:30 am - 6:30 pm ———- #chiotsaigon #lechiotsaigon #aothun #aothunin #hottrend #wanderlust #love #travel #travelblogger #asthetic #chiotmay #ichigoichie #chiotichigoichie

#chiotjune media on instagram
@chiot.saigon
 • 53 likes ||
 • 1 comments ||
 • 29 days ago

Biết đủ là được 😉 ➖➖➖➖➖ /LAGOM/ ❣️ 229.000 (Trắng, Đen - cotton mỏng) ❣️ 265.000 (Trắng, Đen - cotton dày) 📍100% cotton ❣️ M - L /All artwork designed by Chiot/ ➖➖➖➖➖ 🌼 Tee and Stuffs / Black and White / Printed Tee 🌼 Follow IG @chiot.saigon . 🌼 Hotline: 090 9285705. 🌼 6/1 Đoàn Thị Điểm, P1, quận Phú Nhuận. 🌼 Opening hours: 10:30 am - 6:30 pm ———- #chiotsaigon #lechiotsaigon #aothun #aothunin #hottrend #wanderlust #love #travel #travelblogger #asthetic #chiotmay #chiotlagomnew #lagom #chiotlagom

#chiotjune media on instagram
@chiot.saigon
 • 32 likes ||
 • 0 comments ||
 • 29 days ago

Tiếng Pháp ➖➖➖➖➖ ❣️ 265.000 📍 Trắng - Đen 📍100% cotton ❣️ M - L /All artwork designed by Chiot/ ➖➖➖➖➖ 🌼 Tee and Stuffs / Black and White / Printed Tee 🌼 Follow IG @chiot.saigon . 🌼 Hotline: 090 9285705. 🌼 6/1 Đoàn Thị Điểm, P1, quận Phú Nhuận. 🌼 Opening hours: 10:30 am - 6:30 pm ———- #chiotsaigon #lechiotsaigon #aothun #aothunin #hottrend #wanderlust #love #travel #travelblogger #asthetic #chiotmay #chiotmaldecoucounew #maldecoucou

#chiotjune media on instagram
@chiot.saigon
 • 35 likes ||
 • 0 comments ||
 • 30 days ago

Ngày mai Chiot về lại Lagom 🌷 ❣️ 229.000 (trắng - cotton mỏng). ❣️ 265.000 (trắng - cotton dày). 📍 265.000 (Đen). 📍100% cotton ❣️ M - L /All artwork designed by Chiot/ ➖➖➖➖➖ 🌼 Tee and Stuffs / Black and White / Printed Tee 🌼 Follow IG @chiot.saigon . 🌼 Hotline: 090 9285705. 🌼 6/1 Đoàn Thị Điểm, P1, quận Phú Nhuận. 🌼 Opening hours: 10:30 am - 6:30 pm ———- #chiotsaigon #lechiotsaigon #aothun #aothunin #hottrend #wanderlust #love #travel #travelblogger #asthetic #chiotmay #chiotlagom #lagom

#chiotjune media on instagram
@chiot.saigon
 • 39 likes ||
 • 0 comments ||
 • 1 months ago

What do you think about life? “Beautiful” ➖➖➖➖➖➖ /le chiot/ tee ❣️ 219.000 📍 Trắng - Đen 📍100% cotton ❣️ M - L /All artwork designed by Chiot/ ➖➖➖➖➖ 🌼 Tee and Stuffs / Black and White / Printed Tee 🌼 Follow IG @chiot.saigon . 🌼 Hotline: 090 9285705. 🌼 6/1 Đoàn Thị Điểm, P1, quận Phú Nhuận. 🌼 Opening hours: 10:30 am - 6:30 pm ———- #chiotsaigon #lechiotsaigon #aothun #aothunin #hottrend #wanderlust #love #travel #travelblogger #asthetic #chiotmay #chiotlechiot

#chiotjune media on instagram
@chiot.saigon
 • 50 likes ||
 • 0 comments ||
 • 1 months ago

True friend. ➖➖➖➖➖ ❣️ 265.000 📍 Trắng 📍100% cotton ❣️ M - L /All artwork designed by Chiot/ ➖➖➖➖➖ 🌼 Tee and Stuffs / Black and White / Printed Tee 🌼 Follow IG @chiot.saigon . 🌼 Hotline: 090 9285705. 🌼 6/1 Đoàn Thị Điểm, P1, quận Phú Nhuận. 🌼 Opening hours: 10:30 am - 6:30 pm ———- #chiotsaigon #lechiotsaigon #aothun #aothunin #hottrend #wanderlust #love #travel #travelblogger #asthetic #chiotmay #chiotmaldecoucou #maldecoucou

#chiotjune media on instagram
@chiot.saigon
 • 47 likes ||
 • 1 comments ||
 • 1 months ago

Black and White 🌷LAGOM🌷 /Vừa đủ là hạnh phúc/ 🌼🌼 🌎 265.000. 🌎 Trắng - Đen 🌎 M - L 🌎 100% cotton. All artwork designed by Chiot/ ➖➖➖➖➖ Tee and Stuffs / Black and White / Printed Tee Follow IG @chiot.saigon Hotline: 090 9285705 Add: 6/1 Đoàn Thị Điểm, P1, quận Phú Nhuận. Ship cod toàn quốc (riêng đơn tỉnh trên 1.000k cần chuyển khoản tiền ship). Giờ làm việc: 10:30 - 6:30 mỗi ngày. ———- #chiotsaigon #lechiotsaigon #aothun #aothunin #hottrend #wanderlust #love #travel #travelblogger #asthetic #chiotmay #chiotlagom

#chiotjune media on instagram
@chiot.saigon
 • 106 likes ||
 • 9 comments ||
 • 1 months ago

🌷🌷🌷🌷🌷 SONDER - n. the realization that each random passerby is living a life as vivid and complex as your own. ❣️ 265.000 📍 Trắng. 📍100% cotton ❣️ M - L /All artwork designed by Chiot/ ➖➖➖➖➖ 🌼 Tee and Stuffs / Black and White / Printed Tee 🌼 Follow IG @chiot.saigon . 🌼 Hotline: 090 9285705. 🌼 6/1 Đoàn Thị Điểm, P1, quận Phú Nhuận. 🌼 Opening hours: 10:30 am - 6:30 pm ———- #chiotsaigon #lechiotsaigon #aothun #aothunin #hottrend #wanderlust #love #travel #travelblogger #asthetic #chiotmay #chiotsonder #sonder

#chiotjune media on instagram
@chiot.saigon
 • 86 likes ||
 • 0 comments ||
 • 1 months ago

Thứ 6 tuần này có WANDERLUST nè. 🚌🚌🚌 /khao khát được đi khắp thế giới/ ➖➖➖➖➖ ❣️ 265.000 📍 Trắng - Đen 📍100% cotton ❣️ M - L /All artwork designed by Chiot/ ➖➖➖➖➖ 🌼 Tee and Stuffs / Black and White / Printed Tee 🌼 Follow IG @chiot.saigon . 🌼 Hotline: 090 9285705. 🌼 6/1 Đoàn Thị Điểm, P1, quận Phú Nhuận. 🌼 Opening hours: 10:30 am - 6:30 pm ———- #chiotsaigon #lechiotsaigon #aothun #aothunin #hottrend #wanderlust #love #travel #travelblogger #asthetic #chiotmay #chiotwanderlust #wanderlust