Hộc Tủ To media on instagram
@hoctuto
 • 4 likes
 • 0 comments

🇺🇸 HOODIE USA đồng giá 180k. --- Chất Cotton nỉ dày dặn,bên trong có lót bông mềm. --- Nón to kèm túi phía trước. --- Thích hợp cho cả mùa hè và mùa đông. --- From Oversize tuyệt vời. 🖍 Số đo Tủ ghi trên ảnh các bạn lưu ý nhé. 📸 hình ảnh do Tủ tự chụp nghe các bạn. ♻ Khách mua hàng vui lòng lưu ý giúp mình. ♻ khu vực Tân Phước có thể lại trực tiếp xem hàng ❣. ♻ Khách mua online gửi hình kèm địa chỉ + tên + SĐT mình chốt đơn và ship 👉. ♻ Khách Sỉ chuyển khoản 100%. 💖💖💖 Phí Ship Toàn quốc 30k. #vietnam #vietnamese #saigon #hanoi #hoian #danang #nhatrang #hue #sapa #saigonese #phuquoc #thoitrang #lamdep #danangcity #hànội #hochiminh #hcm #vn #l4l #dalatcity #minigame #laocai

Hộc Tủ To media on instagram
@hoctuto
 • 2 likes
 • 0 comments

🇺🇸 HOODIE USA đồng giá 180k. --- Chất Cotton nỉ dày dặn,bên trong có lót bông mềm. --- Nón to kèm túi phía trước. --- Thích hợp cho cả mùa hè và mùa đông. --- From Oversize tuyệt vời. 🖍 Số đo Tủ ghi trên ảnh các bạn lưu ý nhé. 📸 hình ảnh do Tủ tự chụp nghe các bạn. ♻ Khách mua hàng vui lòng lưu ý giúp mình. ♻ khu vực Tân Phước có thể lại trực tiếp xem hàng ❣. ♻ Khách mua online gửi hình kèm địa chỉ + tên + SĐT mình chốt đơn và ship 👉. ♻ Khách Sỉ chuyển khoản 100%. 💖💖💖 Phí Ship Toàn quốc 30k. #vietnam #vietnamese #saigon #hanoi #hoian #danang #nhatrang #hue #sapa #saigonese #phuquoc #thoitrang #lamdep #danangcity #hànội #hochiminh #hcm #vn #l4l #dalatcity #minigame #laocai

Hộc Tủ To media on instagram
@hoctuto
 • 2 likes
 • 0 comments

🇺🇸 HOODIE USA đồng giá 180k. --- Chất Cotton nỉ dày dặn,bên trong có lót bông mềm. --- Nón to kèm túi phía trước. --- Thích hợp cho cả mùa hè và mùa đông. --- From Oversize tuyệt vời. 🖍 Số đo Tủ ghi trên ảnh các bạn lưu ý nhé. 📸 hình ảnh do Tủ tự chụp nghe các bạn. ♻ Khách mua hàng vui lòng lưu ý giúp mình. ♻ khu vực Tân Phước có thể lại trực tiếp xem hàng ❣. ♻ Khách mua online gửi hình kèm địa chỉ + tên + SĐT mình chốt đơn và ship 👉. ♻ Khách Sỉ chuyển khoản 100%. 💖💖💖 Phí Ship Toàn quốc 30k. #vietnam #vietnamese #saigon #hanoi #hoian #danang #nhatrang #hue #sapa #saigonese #phuquoc #thoitrang #lamdep #danangcity #hànội #hochiminh #hcm #vn #l4l #dalatcity #minigame #laocai

Hộc Tủ To media on instagram
@hoctuto
 • 2 likes
 • 0 comments

🇺🇸 HOODIE USA đồng giá 180k. --- Chất Cotton nỉ dày dặn,bên trong có lót bông mềm. --- Nón to kèm túi phía trước. --- Thích hợp cho cả mùa hè và mùa đông. --- From Oversize tuyệt vời. 🖍 Số đo Tủ ghi trên ảnh các bạn lưu ý nhé. 📸 hình ảnh do Tủ tự chụp nghe các bạn. ♻ Khách mua hàng vui lòng lưu ý giúp mình. ♻ khu vực Tân Phước có thể lại trực tiếp xem hàng ❣. ♻ Khách mua online gửi hình kèm địa chỉ + tên + SĐT mình chốt đơn và ship 👉. ♻ Khách Sỉ chuyển khoản 100%. 💖💖💖 Phí Ship Toàn quốc 30k. #vietnam #vietnamese #saigon #hanoi #hoian #danang #nhatrang #hue #sapa #saigonese #phuquoc #thoitrang #lamdep #danangcity #hànội #hochiminh #hcm #vn #l4l #dalatcity #minigame #laocai

Hộc Tủ To media on instagram
@hoctuto
 • 2 likes
 • 0 comments

🇺🇸 HOODIE USA đồng giá 180k. --- Chất Cotton nỉ dày dặn,bên trong có lót bông mềm. --- Nón to kèm túi phía trước. --- Thích hợp cho cả mùa hè và mùa đông. --- From Oversize tuyệt vời. 🖍 Số đo Tủ ghi trên ảnh các bạn lưu ý nhé. 📸 hình ảnh do Tủ tự chụp nghe các bạn. ♻ Khách mua hàng vui lòng lưu ý giúp mình. ♻ khu vực Tân Phước có thể lại trực tiếp xem hàng ❣. ♻ Khách mua online gửi hình kèm địa chỉ + tên + SĐT mình chốt đơn và ship 👉. ♻ Khách Sỉ chuyển khoản 100%. 💖💖💖 Phí Ship Toàn quốc 30k. #vietnam #vietnamese #saigon #hanoi #hoian #danang #nhatrang #hue #sapa #saigonese #phuquoc #thoitrang #lamdep #danangcity #hànội #hochiminh #hcm #vn #l4l #dalatcity #minigame #laocai

Hộc Tủ To media on instagram
@hoctuto
 • 2 likes
 • 0 comments

🇺🇸 HOODIE USA đồng giá 180k. --- Chất Cotton nỉ dày dặn,bên trong có lót bông mềm. --- Nón to kèm túi phía trước. --- Thích hợp cho cả mùa hè và mùa đông. --- From Oversize tuyệt vời. 🖍 Số đo Tủ ghi trên ảnh các bạn lưu ý nhé. 📸 hình ảnh do Tủ tự chụp nghe các bạn. ♻ Khách mua hàng vui lòng lưu ý giúp mình. ♻ khu vực Tân Phước có thể lại trực tiếp xem hàng ❣. ♻ Khách mua online gửi hình kèm địa chỉ + tên + SĐT mình chốt đơn và ship 👉. ♻ Khách Sỉ chuyển khoản 100%. 💖💖💖 Phí Ship Toàn quốc 30k. #vietnam #vietnamese #saigon #hanoi #hoian #danang #nhatrang #hue #sapa #saigonese #phuquoc #thoitrang #lamdep #danangcity #hànội #hochiminh #hcm #vn #l4l #dalatcity #minigame #laocai

@hoctuto
 • 2 likes
 • 0 comments

🇺🇸 HOODIE USA đồng giá 180k. --- Chất Cotton nỉ dày dặn,bên trong có lót bông mềm. --- Nón to kèm túi phía trước. --- Thích hợp cho cả mùa hè và mùa đông. --- From Oversize tuyệt vời. 🖍 Số đo Tủ ghi trên ảnh các bạn lưu ý nhé. 📸 hình ảnh do Tủ tự chụp nghe các bạn. ♻ Khách mua hàng vui lòng lưu ý giúp mình. ♻ khu vực Tân Phước có thể lại trực tiếp xem hàng ❣. ♻ Khách mua online gửi hình kèm địa chỉ + tên + SĐT mình chốt đơn và ship 👉. ♻ Khách Sỉ chuyển khoản 100%. 💖💖💖 Phí Ship Toàn quốc 30k. #vietnam #vietnamese #saigon #hanoi #hoian #danang #nhatrang #hue #sapa #saigonese #phuquoc #thoitrang #lamdep #danangcity #hànội #hochiminh #hcm #vn #l4l #dalatcity #minigame #laocai

Hộc Tủ To media on instagram
@hoctuto
 • 2 likes
 • 0 comments

🇺🇸 HOODIE USA đồng giá 180k. --- Chất Cotton nỉ dày dặn,bên trong có lót bông mềm. --- Nón to kèm túi phía trước. --- Thích hợp cho cả mùa hè và mùa đông. --- From Oversize tuyệt vời. 🖍 Số đo Tủ ghi trên ảnh các bạn lưu ý nhé. 📸 hình ảnh do Tủ tự chụp nghe các bạn. ♻ Khách mua hàng vui lòng lưu ý giúp mình. ♻ khu vực Tân Phước có thể lại trực tiếp xem hàng ❣. ♻ Khách mua online gửi hình kèm địa chỉ + tên + SĐT mình chốt đơn và ship 👉. ♻ Khách Sỉ chuyển khoản 100%. 💖💖💖 Phí Ship Toàn quốc 30k. #vietnam #vietnamese #saigon #hanoi #hoian #danang #nhatrang #hue #sapa #saigonese #phuquoc #thoitrang #lamdep #danangcity #hànội #hochiminh #hcm #vn #l4l #dalatcity #minigame #laocai

Hộc Tủ To media on instagram
@hoctuto
 • 2 likes
 • 0 comments

🇺🇸 HOODIE USA đồng giá 180k. --- Chất Cotton nỉ dày dặn,bên trong có lót bông mềm. --- Nón to kèm túi phía trước. --- Thích hợp cho cả mùa hè và mùa đông. --- From Oversize tuyệt vời. 🖍 Số đo Tủ ghi trên ảnh các bạn lưu ý nhé. 📸 hình ảnh do Tủ tự chụp nghe các bạn. ♻ Khách mua hàng vui lòng lưu ý giúp mình. ♻ khu vực Tân Phước có thể lại trực tiếp xem hàng ❣. ♻ Khách mua online gửi hình kèm địa chỉ + tên + SĐT mình chốt đơn và ship 👉. ♻ Khách Sỉ chuyển khoản 100%. 💖💖💖 Phí Ship Toàn quốc 30k. #vietnam #vietnamese #saigon #hanoi #hoian #danang #nhatrang #hue #sapa #saigonese #phuquoc #thoitrang #lamdep #danangcity #hànội #hochiminh #hcm #vn #l4l #dalatcity #minigame #laocai

Hộc Tủ To media on instagram
@hoctuto
 • 3 likes
 • 0 comments

🇺🇸 HOODIE USA đồng giá 180k. --- Chất Cotton nỉ dày dặn,bên trong có lót bông mềm. --- Nón to kèm túi phía trước. --- Thích hợp cho cả mùa hè và mùa đông. --- From Oversize tuyệt vời. 🖍 Số đo Tủ ghi trên ảnh các bạn lưu ý nhé. 📸 hình ảnh do Tủ tự chụp nghe các bạn. ♻ Khách mua hàng vui lòng lưu ý giúp mình. ♻ khu vực Tân Phước có thể lại trực tiếp xem hàng ❣. ♻ Khách mua online gửi hình kèm địa chỉ + tên + SĐT mình chốt đơn và ship 👉. ♻ Khách Sỉ chuyển khoản 100%. 💖💖💖 Phí Ship Toàn quốc 30k. #vietnam #vietnamese #saigon #hanoi #hoian #danang #nhatrang #hue #sapa #saigonese #phuquoc #thoitrang #lamdep #danangcity #hànội #hochiminh #hcm #vn #l4l #dalatcity #minigame #laocai

Hộc Tủ To media on instagram
@hoctuto
 • 2 likes
 • 0 comments

🇺🇸 HOODIE USA đồng giá 180k. --- Chất Cotton nỉ dày dặn,bên trong có lót bông mềm. --- Nón to kèm túi phía trước. --- Thích hợp cho cả mùa hè và mùa đông. --- From Oversize tuyệt vời. 🖍 Số đo Tủ ghi trên ảnh các bạn lưu ý nhé. 📸 hình ảnh do Tủ tự chụp nghe các bạn. ♻ Khách mua hàng vui lòng lưu ý giúp mình. ♻ khu vực Tân Phước có thể lại trực tiếp xem hàng ❣. ♻ Khách mua online gửi hình kèm địa chỉ + tên + SĐT mình chốt đơn và ship 👉. ♻ Khách Sỉ chuyển khoản 100%. 💖💖💖 Phí Ship Toàn quốc 30k. #vietnam #vietnamese #saigon #hanoi #hoian #danang #nhatrang #hue #sapa #saigonese #phuquoc #thoitrang #lamdep #danangcity #hànội #hochiminh #hcm #vn #l4l #dalatcity #minigame #laocai

Hộc Tủ To media on instagram
@hoctuto
 • 3 likes
 • 0 comments

🇺🇸 HOODIE USA đồng giá 180k. --- Chất Cotton nỉ dày dặn,bên trong có lót bông mềm. --- Nón to kèm túi phía trước. --- Thích hợp cho cả mùa hè và mùa đông. --- From Oversize tuyệt vời. 🖍 Số đo Tủ ghi trên ảnh các bạn lưu ý nhé. 📸 hình ảnh do Tủ tự chụp nghe các bạn. ♻ Khách mua hàng vui lòng lưu ý giúp mình. ♻ khu vực Tân Phước có thể lại trực tiếp xem hàng ❣. ♻ Khách mua online gửi hình kèm địa chỉ + tên + SĐT mình chốt đơn và ship 👉. ♻ Khách Sỉ chuyển khoản 100%. 💖💖💖 Phí Ship Toàn quốc 30k. #vietnam #vietnamese #saigon #hanoi #hoian #danang #nhatrang #hue #sapa #saigonese #phuquoc #thoitrang #lamdep #danangcity #hànội #hochiminh #hcm #vn #l4l #dalatcity #minigame #laocai

Hộc Tủ To media on instagram
@hoctuto
 • 4 likes
 • 0 comments

🇺🇸 HOODIE USA đồng giá 180k. --- Chất Cotton nỉ dày dặn,bên trong có lót bông mềm. --- Nón to kèm túi phía trước. --- Thích hợp cho cả mùa hè và mùa đông. --- From Oversize tuyệt vời. 🖍 Số đo Tủ ghi trên ảnh các bạn lưu ý nhé. 📸 hình ảnh do Tủ tự chụp nghe các bạn. ♻ Khách mua hàng vui lòng lưu ý giúp mình. ♻ khu vực Tân Phước có thể lại trực tiếp xem hàng ❣. ♻ Khách mua online gửi hình kèm địa chỉ + tên + SĐT mình chốt đơn và ship 👉. ♻ Khách Sỉ chuyển khoản 100%. 💖💖💖 Phí Ship Toàn quốc 30k. #vietnam #vietnamese #saigon #hanoi #hoian #danang #nhatrang #hue #sapa #saigonese #phuquoc #thoitrang #lamdep #danangcity #hànội #hochiminh #hcm #vn #l4l #dalatcity #minigame #laocai

Hộc Tủ To media on instagram
@hoctuto
 • 3 likes
 • 0 comments

❌❌ Đã Bán ❌❌ 🇺🇸 HOODIE USA đồng giá 180k. --- Chất Cotton nỉ dày dặn,bên trong có lót bông mềm. --- Nón to kèm túi phía trước. --- Thích hợp cho cả mùa hè và mùa đông. --- From Oversize tuyệt vời. 🖍 Số đo Tủ ghi trên ảnh các bạn lưu ý nhé. 📸 hình ảnh do Tủ tự chụp nghe các bạn. ♻ Khách mua hàng vui lòng lưu ý giúp mình. ♻ khu vực Tân Phước có thể lại trực tiếp xem hàng ❣. ♻ Khách mua online gửi hình kèm địa chỉ + tên + SĐT mình chốt đơn và ship 👉. ♻ Khách Sỉ chuyển khoản 100%. 💖💖💖 Phí Ship Toàn quốc 30k. #vietnam #vietnamese #saigon #hanoi #hoian #danang #nhatrang #hue #sapa #saigonese #phuquoc #thoitrang #lamdep #danangcity #hànội #hochiminh #hcm #vn #l4l #dalatcity #minigame #laocai

Hộc Tủ To media on instagram
@hoctuto
 • 3 likes
 • 0 comments

🇺🇸 HOODIE USA đồng giá 180k. --- Chất Cotton nỉ dày dặn,bên trong có lót bông mềm. --- Nón to kèm túi phía trước. --- Thích hợp cho cả mùa hè và mùa đông. --- From Oversize tuyệt vời. 🖍 Số đo Tủ ghi trên ảnh các bạn lưu ý nhé. 📸 hình ảnh do Tủ tự chụp nghe các bạn. ♻ Khách mua hàng vui lòng lưu ý giúp mình. ♻ khu vực Tân Phước có thể lại trực tiếp xem hàng ❣. ♻ Khách mua online gửi hình kèm địa chỉ + tên + SĐT mình chốt đơn và ship 👉. ♻ Khách Sỉ chuyển khoản 100%. 💖💖💖 Phí Ship Toàn quốc 30k. #vietnam #vietnamese #saigon #hanoi #hoian #danang #nhatrang #hue #sapa #saigonese #phuquoc #thoitrang #lamdep #danangcity #hànội #hochiminh #hcm #vn #l4l #dalatcity #minigame #laocai

20dayskin_HàNội media on instagram
@_20dayskin__
 • 6 likes
 • 0 comments

Gần tết rồi đó các cậu ơi, chữa mụn để đón tết xinh đẹp nào 😊 ❗️20dayskin với công dụng tuyệt vời: ✔ 20 DAY SKIN Bổ xung các loại vitamin và collagen làm chậm quá trình lão hóa, tăng tính đàn hồi, giảm nhăn da ✔ Tác dụng xóa bỏ và làm giảm giảm nguy cơ tạo hắc tố da, giảm sạm, thâm, nám da, làm sáng da. ✔ Tăng độ ẩm cho làn da, giúp làn da căng, săn chắc, mịn màng và trắng hồng tự nhiên. ✔ 20 day skin giúp giảm các vết thâm, nám và tàn nhang nhanh chóng, Giúp vết thương nhanh lành sẹo ✔ Bảo vệ da cực mạnh trước tác động của tia cực tím có trong ánh nắng mặt trời. 20 DAY SKIN Cung cấp dưỡng chất giúp da khỏe mạnh từ bên trong. Giúp trắng da toàn thân #20dayskin #trịmụn #trịthâm #trắngda #thựcphẩmchứcnăng #20ngày #trịmụnthôngminh #thảiđộcda #linchoelin #mụntrứngcá #mụnbọc #mụnẩn #mụnđầuđen #skincare #hànội #sale

Hộc Tủ To media on instagram
@hoctuto
 • 4 likes
 • 0 comments

🇺🇸 HOODIE USA đồng giá 180k. --- Chất Cotton nỉ dày dặn,bên trong có lót bông mềm. --- Nón to kèm túi phía trước. --- Thích hợp cho cả mùa hè và mùa đông. --- From Oversize tuyệt vời. 🖍 Số đo Tủ ghi trên ảnh các bạn lưu ý nhé. 📸 hình ảnh do Tủ tự chụp nghe các bạn. ♻ Khách mua hàng vui lòng lưu ý giúp mình. ♻ khu vực Tân Phước có thể lại trực tiếp xem hàng ❣. ♻ Khách mua online gửi hình kèm địa chỉ + tên + SĐT mình chốt đơn và ship 👉. ♻ Khách Sỉ chuyển khoản 100%. 💖💖💖 Phí Ship Toàn quốc 30k. #vietnam #vietnamese #saigon #hanoi #hoian #danang #nhatrang #hue #sapa #saigonese #phuquoc #thoitrang #lamdep #danangcity #hànội #hochiminh #hcm #vn #l4l #dalatcity #minigame #laocai

Hộc Tủ To media on instagram
@hoctuto
 • 5 likes
 • 0 comments

🇺🇸 HOODIE USA đồng giá 180k. --- Chất Cotton nỉ dày dặn,bên trong có lót bông mềm. --- Nón to kèm túi phía trước. --- Thích hợp cho cả mùa hè và mùa đông. --- From Oversize tuyệt vời. 🖍 Số đo Tủ ghi trên ảnh các bạn lưu ý nhé. 📸 hình ảnh do Tủ tự chụp nghe các bạn. ♻ Khách mua hàng vui lòng lưu ý giúp mình. ♻ khu vực Tân Phước có thể lại trực tiếp xem hàng ❣. ♻ Khách mua online gửi hình kèm địa chỉ + tên + SĐT mình chốt đơn và ship 👉. ♻ Khách Sỉ chuyển khoản 100%. 💖💖💖 Phí Ship Toàn quốc 30k. #vietnam #vietnamese #saigon #hanoi #hoian #danang #nhatrang #hue #sapa #saigonese #phuquoc #thoitrang #lamdep #danangcity #hànội #hochiminh #hcm #vn #l4l #dalatcity #minigame #laocai

Hộc Tủ To media on instagram
@hoctuto
 • 2 likes
 • 0 comments

🇺🇸 HOODIE USA đồng giá 180k. --- Chất Cotton nỉ dày dặn,bên trong có lót bông mềm. --- Nón to kèm túi phía trước. --- Thích hợp cho cả mùa hè và mùa đông. --- From Oversize tuyệt vời. 🖍 Số đo Tủ ghi trên ảnh các bạn lưu ý nhé. 📸 hình ảnh do Tủ tự chụp nghe các bạn. ♻ Khách mua hàng vui lòng lưu ý giúp mình. ♻ khu vực Tân Phước có thể lại trực tiếp xem hàng ❣. ♻ Khách mua online gửi hình kèm địa chỉ + tên + SĐT mình chốt đơn và ship 👉. ♻ Khách Sỉ chuyển khoản 100%. 💖💖💖 Phí Ship Toàn quốc 30k. #vietnam #vietnamese #saigon #hanoi #hoian #danang #nhatrang #hue #sapa #saigonese #phuquoc #thoitrang #lamdep #danangcity #hànội #hochiminh #hcm #vn #l4l #dalatcity #minigame #laocai

Hộc Tủ To media on instagram
@hoctuto
 • 5 likes
 • 0 comments

🇺🇸 HOODIE USA đồng giá 180k. --- Chất Cotton nỉ dày dặn,bên trong có lót bông mềm. --- Nón to kèm túi phía trước. --- Thích hợp cho cả mùa hè và mùa đông. --- From Oversize tuyệt vời. 🖍 Số đo Tủ ghi trên ảnh các bạn lưu ý nhé. 📸 hình ảnh do Tủ tự chụp nghe các bạn. ♻ Khách mua hàng vui lòng lưu ý giúp mình. ♻ khu vực Tân Phước có thể lại trực tiếp xem hàng ❣. ♻ Khách mua online gửi hình kèm địa chỉ + tên + SĐT mình chốt đơn và ship 👉. ♻ Khách Sỉ chuyển khoản 100%. 💖💖💖 Phí Ship Toàn quốc 30k. #vietnam #vietnamese #saigon #hanoi #hoian #danang #nhatrang #hue #sapa #saigonese #phuquoc #thoitrang #lamdep #danangcity #hànội #hochiminh #hcm #vn #l4l #dalatcity #minigame #laocai

CHUYÊN CUNG CẤP HÀNG REP media on instagram
@shopcuato
 • 8 likes
 • 0 comments

MC Queen #shopcuatomc HÀNG REP 1:1 price: 1 250 000 √ Fullbox - Fullsize (36-44) --------------- √Shop toàn quốc √Hotline/Zalo: 0704046103 #shopcuato #comingsoon #sneakers #sneakervn #adidas #nike #vans #converse #thankinhgiay #vietnam #hànội #tphcm #danang #tkg #hnbmg #instagram

@21.thoshop_
 • 12 likes
 • 0 comments

Chân váy chữ A mới về ạ, chất vải umi dày dặn nhaa Size SM L Giá 215.000₫ . . 🔜Các bạn DIRECT trực tiếp @21.thoshop_ mua hàng nhé ➖Hàng giống ảnh 100%, đến từng chi tiết nhỏ ➖Hàng có sẵn, bán online: Giảng Võ, HN ➖FREE SHIP với đơn hàng trên #200k khi đặt hàng qua shopee ➖Imess/zalo : 01629181995 #shopping #styleulzzang #quần #váy #áo #sơmi #21thoshop #ulzzang #banhbeogirl #banhbeostyle #ulzzanggirl #ulzzangfashion #áolen #áokhoác #yếm #hoodie #aolen #hànội

BALO&ÁO VÁY ĐỀU LÀ ĐỒ HÀN SỊN😘 media on instagram
@balotot.vn_2
 • 18 likes
 • 0 comments

ƠN GIỜI!! HÀNG VỀ RỒI 😘😘😘 Cháy hàng bấy lâu nay. Ahihi. Các chế nào chưa kịp mua lần trước thì bjo nhanh chân lên nhé. Hàng về số lượng có hạn ạ 😄#handmade #hànội #hochiminhcity #sinhviên #balohanquoc #dulichbui #đichơi  #hocsinh #beautiful #đẹp #rẻ #yêu #hàngcósẵn #hochiminh #balototvn #balodep #follow4follow #baloxinh  #cap #đi #dulich #feedback #hochiminh #balototvn #balodep #follow4follow #baloxinh  #cap #đi #dulich #feedback

@stormmy_stuff
 • 1 likes
 • 0 comments

💚 Seiko Automatic SNKE04K1 - Size: 39mm - Demi gold sang trọng, với mức giá bình dân cùng cỗ máy 7S26 bền bỉ của Seiko. - Đáy lộ cơ hoàn toàn - Chống nước 50m Onsale 3xxx #dongho #donghonu #đồnghồ #hànội

PAD media on instagram
@pad251
 • 34 likes
 • 7 comments

- Cho cháu xin chú một kiểu nhé - Thôi chụp gì tao - Một kiểu làm kỷ niệm thôi ạ Vẫn diễn cho mình đứng tách tách mấy kiểu liền 😂 . . . . . . . Tháng 11-2018 #hanoi#hànội#hanoian#hanoilife#myhanoi#hanoiinlove#hanoiwander#ourhanoi#vietnam#việtnam #visitvietnam#hanoicity#justgoshoot#hanoipho#vietnamtravel#ourstreets#vietnamcharm#hanoiinmyeyes#vietnamlife#hanoicapital#hanoianstotravel#thestreetcollective#hanoioldquarter #everydayvietnam#igvietnam#ig_vietnam#hanoistreet#streetlife#streetphotography #d750

Thành Nô media on instagram
@no93118
 • 10 likes
 • 2 comments

Một ngày sao trôi qua nhanh quá, ước gì một ngày có 48h 😭😭😭 #buồn #checkin #hànội #sinhnhật #sớm #nhàthờlớn #selfie #nam #hương #liên #thảo #24h #48h

Miroslav Yoon media on instagram
@kgun
 • 31 likes
 • 5 comments

#베트남 에서의 2개월. 통신 수단이 드디어 정리 되었다. 후보군으로는, 1, 투폰 사용 : 업무상 한국 전화를 무적권 받아야 함, 그래서 현지 심칩을 꼽은 폰과 한국 심칩을 꼽은 폰 두개들 동시 사용. 물리적으로 불편함. 2, 와이파이 포켓 임대 : 통신사 이용하면 열라 비싸고, 업체 끼고 해도 달 단위로 넘어가면 비싸다. 거기다 폰 충전도 귀찮아 죽겠는데 포켓와이파이도 충전해야 하다니. 와이프와 떨어지기라도 하면 한사람은 또 인터넷을 못쓰게 되니 이건 애초에 포기. 포켓 와이파이의 실 사용시간은 대략 8~10시간 정도 보면 된다. 3, 통신사 #로밍 사용 : #유플러스 개새끼야! 4, #스카이프 사용 : 예전만큼의 메리트가 없다. 스카이프 번호를 하나 사서 착신전환을 걸어서 사용하면 되는데 그래도 비싸다. 번호 하나를 사는데 3개월에 2만원 가량이니, 두명이서 사면 번호만 4만원이다. 거기에 문자는 연결이 안된다데스 5, 포기 : 는 배추 ㅅ 드립 노잼이라 그만 6, 국내 저렴이 스카이프+현지 심 사용 : 비용 대비 효율 최고다. 일단 070번호 하나 따는데 비용이 2,000원이다. 거기다 착신전환 신청을 하면 국내에서 오는 전화를 자신들의 어플로 변환시켜 받게 해준다. 고로 미리 출국 전에 부여받은 070번호를 통신사에 착신전환 요청만 제대로 하면 한국 심칩을 빼서 보관하고, 아주아주 저렴한 현지 심칩을 꼽아 쓰면 장땡이다. 군용 통신망으로 시작한 가장 안정적이란 평가를 받는 #비엣텔 기준으로 한달 1만원~1만2천원 정도면 데이터 무제한에 현지 통화도 가능한 심칩이 구입가능하다. 거기다 한국서 오는 전화까지 받을 수 있고, 이건 뭐 노다지다. 역시 노오오오오력을 해야 알수 있다.(말톡,아톡과 같은 회사가 있다) 아쉽게도 6번 항목은 KT를 제외하곤(유플러스 개새끼)문자는 착신전환이 안되므로 한국서 사용하던 심칩을 꼽은 여분의 폰을 숙소에 던져놓고 하루에 한 두번 정도 문자 확인 용도로 써야 한다. 그래도 비용과 편리면에서 최선의 선택은 6번이라 생각했고, 난 이미 아이폰XR 과 아이폰X 를 가지고 있다. XR을 메인폰으로 쓰고 X를 비엣남에서 짧은 두달 간의 삶을 기록할 도구로 쓸것이다. 거기에 한국에서 쓰던 심칩을 꼽고 비행기 모드로 한 뒤 밤에만 해제하여 문자를 확인하면 된다. 와이프는 폰이 한대다. 그래서 준비했다. 와이프와 내가 처음 만나던 날 내 손에 쥐고 있던 그 폰을 와이프의 하루가 마무리 되는 시간에 문자 확인 전용 폰으로 쓰려고.(라 쓰고 돈을 아낀다라 읽는다.) #블랙베리 는 예쁜 쓰레기라는 별명이 있지만 사실은 예쁜 뭐 같은 쓰레기다. 1월 4일 출국을 위해 바지런히 준비해야 겠다. (이 글은 저 처럼 한달이상 한 국가에 체류하게 될 분들을 위해 공유의 목적으로도 작성되었으므로 유플러스 개새끼) I'll be there soon. #hànội #việtnam

@studiobydrew
 • 17 likes
 • 1 comments

Kitchen Set 📍Một bộ bao gồm 5 dụng cụ và 1 giá treo/ Kitchen set includes 5 pieces and 1 hanger 📍Chất liệu/ Material : Gỗ, silicone chịu nhiệt an toàn cho sức khoẻ và giúp chống trầy xướt chảo / Wood, high temperature silicone 📍Price: 900,000 vnd __________________________ #studiobydrew #furniture #furnituredesign #interiordesign #interiør #minimalist #saigon #saigonese #travel #architecture #hochiminh #hanoi #hànội #hanger #style #hnbmg #stylist #ootd #vinhomescentralpark #vinhome #landmark81 #masterithaodien #christmas #giangsinh #trangtrigianhsinh #christmastree #pinkchristmas

@studiobydrew
 • 15 likes
 • 2 comments

Kitchen Set 📍Một bộ bao gồm 5 dụng cụ và 1 giá treo/ Kitchen set includes 5 pieces and 1 hanger 📍Chất liệu/ Material : Gỗ, silicone chịu nhiệt an toàn cho sức khoẻ và giúp chống trầy xướt chảo / Wood, high temperature silicone 📍Price: 900,000 vnd __________________________ #studiobydrew #furniture #furnituredesign #interiordesign #interiør #minimalist #saigon #saigonese #travel #architecture #hochiminh #hanoi #hànội #hanger #style #hnbmg #stylist #ootd #vinhomescentralpark #vinhome #landmark81 #masterithaodien #christmas #giangsinh #trangtrigianhsinh #christmastree #pinkchristmas

@studiobydrew
 • 34 likes
 • 1 comments

Kitchen Set 📍Một bộ bao gồm 5 dụng cụ và 1 giá treo/ Kitchen set includes 5 pieces and 1 hanger 📍Chất liệu/ Material : Gỗ, silicone chịu nhiệt an toàn cho sức khoẻ và giúp chống trầy xướt chảo / Wood, high temperature silicone 📍Price: 900,000 vnd __________________________ #studiobydrew #furniture #furnituredesign #interiordesign #interiør #minimalist #saigon #saigonese #travel #architecture #hochiminh #hanoi #hànội #hanger #style #hnbmg #stylist #ootd #vinhomescentralpark #vinhome #landmark81 #masterithaodien #christmas #giangsinh #trangtrigianhsinh #christmastree #pinkchristmas

@pleeehair
 • 31 likes
 • 0 comments

1 màu xanh ngát xanhh 🌿🌱 ________________________________ 🔴 CAM KẾT 👉🏻 Lên màu cực chuẩn, nhuộm 1 lần là lên luôn 😉 👉🏻 KHÔNG XƠ, KHÔNG HƯ TỔN cho tóc 👉🏻 Không có mùi hắc hay khó chịu ❌TUYỆT ĐỐI AN TOÀN KHI NHUỘM‼️ 💸 80k/hộp kèm trợ nhuộm ________________________________ 🙆🏼‍♀️Ngoài ra còn có THUỐC TẨY TÓC 6️⃣5️⃣K 💯 đảm bảo an toàn, mềm mượt 💇🏼‍♀️ ________________________________ ☎️DR ĐỂ ĐẶT HÀNG HOẶC LIÊN HỆ 0386636494/ 0367876020 #pleeehair #hanoi #vietnam #hairstyle #korea #color #shopping #online #thuomnhuom80k #brown #tócđẹp #nhuộmtóc #hànội #hochiminh #tócngắn #tóc #shopeevn #lazadavn #đạihọc #foodyhanoi #lozivn #trend #trendy #trendingnow #hothair #shorthair #awesome #beauty #love

@thapcamshop.vn
 • 7 likes
 • 0 comments

Ở trong xóm em rất ngoan, chẳng ai thấy em say mèm Mẹ em dặn em đủ thứ, nhưng quên dặn đừng say anh 😠😠 -------------------- Nồng độ cồn anh bao nhiêu.. Sao cứ làm tim em lảo đảo#handmade #hànội #hochiminhcity #sinhviên #balohanquoc #dulichbui #đichơi  #hocsinh #beautiful #đẹp #rẻ #yêu #hàngcósẵn #hochiminh #balototvn #balodep #follow4follow #baloxinh  #cap #đi #dulich #feedback #hochiminh #balototvn #balodep #follow4follow #baloxinh  #cap #đi #dulich #feedback

🍉ÁO-VÁY-BALO🌻PHỤ KIỆN XINH💃🏿 media on instagram
@balotot.vn_3
 • 6 likes
 • 1 comments

Cuộc đời em vốn dĩ màu đen và trắng Liệu anh có thể bước vào biến nó thành màu nắng không?#handmade #hànội #hochiminhcity #sinhviên #balohanquoc #dulichbui #đichơi  #hocsinh #beautiful #đẹp #rẻ #yêu #hàngcósẵn #hochiminh #balototvn #balodep #follow4follow #baloxinh  #cap #đi #dulich #feedback #hochiminh #balototvn #balodep #follow4follow #baloxinh  #cap #đi #dulich #feedback

@pleeehair
 • 19 likes
 • 1 comments

Đen tím cực hạp đi học k lo bị bắt lunn 💖 ✨ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 CAM KẾT 👉🏻 Lên màu cực chuẩn, nhuộm 1 lần là lên luôn 😉 👉🏻 KHÔNG XƠ, KHÔNG HƯ TỔN cho tóc 👉🏻 Không có mùi hắc hay khó chịu ❌TUYỆT ĐỐI AN TOÀN KHI NHUỘM‼️ 💸 80k/hộp kèm trợ nhuộm ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🙆🏼‍♀️Ngoài ra còn có THUỐC TẨY TÓC 6️⃣5️⃣K 💯 đảm bảo an toàn mềm mượt ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ☎️DR ĐỂ ĐẶT HÀNG HOẶC LIÊN HỆ 0386636494/ 0367876020 #pleeehair #hanoi #vietnam #hairstyle #korea #color #shopping #online #thuomnhuom80k #brown #tócđẹp #nhuộmtóc #hànội #hochiminh #tócngắn #tóc #shopeevn #lazadavn #đạihọc #foodyhanoi #lozivn

@balotot.vn_2
 • 8 likes
 • 0 comments

Ở trong xóm em rất ngoan, chẳng ai thấy em say mèm Mẹ em dặn em đủ thứ, nhưng quên dặn đừng say anh 😠😠 -------------------- Nồng độ cồn anh bao nhiêu.. Sao cứ làm tim em lảo đảo #handmade #hànội #hochiminhcity #sinhviên #balohanquoc #dulichbui #đichơi  #hocsinh #beautiful #đẹp #rẻ #yêu #hàngcósẵn #hochiminh #balototvn #balodep #follow4follow #baloxinh  #cap #đi #dulich #feedback #hochiminh #balototvn #balodep #follow4follow #baloxinh  #cap #đi #dulich #feedback

ThiềuHoa🍒🍧🥂 media on instagram
@joyfulandblue
 • 30 likes
 • 1 comments

Giữa chốn thành thị xa hoa, nhộn nhịp này. Em sống vội, sống nhanh, sống vui tươi để hòa nhập. Nhưng mà lại buồn tủi, lại cô đơn vì nơi này không anh. ☘🌻 . . . . . #photography #photographer #picture #photo #photograph #picoftheday #day #2018 #photooftheday #street #hanoi #go #hanoian #hanoicity #hanoi🇻🇳 #em #goodday #mood #theday #travel #girl #streetwear #streetphotography #streets #beauty #city #hànội #hanoicapital

(not) An eDgYtEeN media on instagram
@emyeuhanoi
 • 83 likes
 • 4 comments

I think, eventually, I will be ok. Eventually, the thought of you wont send my heart racing or stop my breath. Eventually, you’ll just be a bittersweet memory that I can look back on from time to time without aching. In time the hole in my heart that is shaped like you will heal over and scar. I will always carry a piece of you with me,but eventually, I will finally be able to let you go. . . . . . . #photography #digitalphotography #ig_myshot #fujifilm #edits #pixels #pixel_ig #potd #photooftheday #justgoshoot #urbanphotography #streetphotography #streetexploration #urbanandstreet #hanoi #vietnam #hanoian #vietnamese #hanoiwander #hanoiinlove #hànội #hanoilife #hanoicity #hanoistreet #hanoistyle #vietnamstreetstyle #việtnam #vietnamstyle #toronto #torontolife

Sneakersㅣ Sơmi ㅣSINCE 2015 media on instagram
@_odyshop
 • 67 likes
 • 1 comments

Mang bên mình 1 đôi giày thoải mái, phù hợp với outfit sẽ giúp bạn tự tin tôn lên nét đẹp bản thân và làm chủ con đường của chính mình 👟👞 ➖ #kichikichi #aokhoac #hanoifood #hànội #lozi #foody #lozihanoi #foodyhanoi #iloveshoes #ilovefood #outfitoftheday #streetstyle #aosomi #somitrang #foodie #sneakers #bunca #bunbohue

Trang Sức Bạc media on instagram
@chanh.jewelry
 • 68 likes
 • 2 comments

💯 HOA TAI BẠC 💯 ✨ Giá cả hợp lý, chất lượng tuyệt vời, thiết kế thì chả thua gì trang sức đắt tiền cả❗️🤗 ✔️ Mê đắm trước sự xinh đẹp quá thể của các #new #items tại #chanh❤️ ✔️ Từ dịu dàng đằm thắm đến mạnh mẽ cá tính, đủ #style cả 😋 ✔️ Từ đây đến cuối năm “lễ hội” nhiều lắm nên phải “thủ” ngay hoa tai đẹp để luôn sẵn sàng toả sáng trên mọi “đấu trường ăn chơi” ạ 😝 ❗Visit us: @Chanh.jewelry ❗ Ship COD toàn quốc ❗ Bảo hành sản phẩm trọn đời, FREE làm mới làm sáng . . #chanhjewelry #hanoi #lozihanoi #foodyhanoi #hanoian #hanoifood #hanoiwander #ourhanoi #hànội #vscohanoi #hanoi #hanoichendy #hanoilife #hanoicity #hanoiinlove #hanoishop #hanoistreet #hanoitravel #hanoioldquarter #hanoivietnam #hanoirocks #hanoitrip #hanoicapital #hanoipho

KRISS STORE media on instagram
@kriss_store
 • 18 likes
 • 0 comments

✌️️ HELLO ✌️️ 👉 Mọi người ơi ! shop mình có gian hàng ngày mai 18/11/2018 tại @saigonfleamarket , gian S.34B nha các bạn . 🌟 Các bạn nào muốn mua và chọn sản phẩm trực tiếp thì note ngày lại nhé . 👉 Đặt biệt các em TOMICA luôn nè . ⛳️ 1st floor , 107 Tôn Dật Tiên , Phú Mỹ Hưng , District 7 🎪Hello! See you this weekend, SUNDAY 18/11/2018 ------------------------------------- #krissstore #miniblock #muoihaicubghoangdao #đồchơi #onepiece #saigoncity #mickey #unicorn #totoro #u23vietnam #tomica #saigonfleamarket #nhatrang #thealley #phuclong #vscovietnam #hoian #avengers #thenewdistrict #saigonese #hànội #foodysaigon #lozisaigon #foody #gongcha #koi #danang #helloweekendmarket #thenewdistrict #miniblocksaigon ------------------------------- 📲 Đặt hàng : 016 3893 3839 ( viber / imess / zalo / line / sms / call ) 📷 Follow us on Instagram : instagram.com/kriss_store 👥 Page : facebook.com/miniblocksg 🚚 ship : toàn quốc

@ph.cabbage_store
 • 21 likes
 • 0 comments

Balo da mềm toàn màu lạ lạ yêu yêu. Sz 20x14,5x9 giá #4ook 📞 Order từ 7-10 ngày 📞 Khách cọc 50%, không freeship, không huỷ đơn, không đổi trả 📞 0976440390 (zalo/viber/imess - gọi điện ngoài giờ hành chính) 📞 Shop ở Hà Nội #balo #tuixach #tuideocheo #vnxk #rẻ #đẹp #hànội #sàigòn #hangorder #hangquangchau #quangchau #likeforlikes #likeforfollow #like4likes #vscovietnam #lozi #foody

CTV @thuocnhuomtoc80k media on instagram
@pleeehair
 • 27 likes
 • 0 comments

Nâu khói sáng có tẩy xinh quáa nè cả nhà uii 💯 _______________________________ 🔴 CAM KẾT 👉🏻 Lên màu cực chuẩn, nhuộm 1 lần là lên luôn 😉 👉🏻 KHÔNG XƠ, KHÔNG HƯ TỔN cho tóc 👉🏻 Không có mùi hắc hay khó chịu ❌TUYỆT ĐỐI AN TOÀN KHI NHUỘM‼️ 💸 80k/hộp kèm trợ nhuộm _______________________________ 🙆🏼‍♀️ Ngoài ra còn có THUỐC TẨY TÓC 6️⃣5️⃣K 💯 đảm bảo an toàn, mềm mượt💇🏼‍♀️💇🏼‍♀️ ______________________________ ☎️DR ĐỂ ĐẶT HÀNG HOẶC LIÊN HỆ 0386636494/ 0367876020 #pleeehair #hanoi #vietnam #hairstyle #korea #color #shopping #online #thuomnhuom80k #brown #tócđẹp #nhuộmtóc #hànội #hochiminh #tócngắn #tóc #shopeevn #lazadavn #đạihọc #foodyhanoi #lozivn

3.Nhu Snacks & More media on instagram
@nhauholic
 • 17 likes
 • 0 comments

Da heo sấy Thái Lan. Da heo được tẩm gia vị muối đường thơm ngon rồi đem sấy, không bị ngấy mỡ mà vẫn vô cùng đậm vị. . 💰 Giá: 29k/túi 📍 Địa chỉ: 3 Nguyễn Khắc Nhu - Hà Nội 📟 Điện thoại: 0994859999 Sỉ dr #3nhu #nhauholic #snacks #snack #snacksmart #bánhkẹoxáchtay #ăn #ănvặt #ănvặthànội #daheo #thái #hànội #hanoi #việtnam #vietnam

TẤT 🧦, HOODIE,SWEATER🧣 media on instagram
@behoisland
 • 15 likes
 • 0 comments

[ TẤT VINTAGE CỔ CAO] 📍 10 màu. 📌 30.000d/ đôi ————————————————— 🌼Chúng mình bán online ở Hà Nội 🌼 Imess/Zalo :0395202287/0847211998 🌼DIRECT ĐỂ ĐẶT HÀNG _________________🌼______________ 🛴COD toàn quốc 🛴 Ship nội thành và ngoại thành với hoá đơn trên 100.000 VNĐ _______ #behoisland #tất #vớ #vietnam #xinh #dangyeu #koreastyle #korea #vsco #áo #áophông #vscovietnam #tất #vớ #hanoi #hànội #foodyhanoi #foodyvn #lozi #lozihn #vscovietnam #vsco #hànquốc #hànội #ulzzang #lozi #vscocam #analog #korea #koreastyle #xinh #chất #đẹp #ấm #fashion #fashionista #ootd #ootdvietnam

TẤT 🧦, HOODIE,SWEATER🧣 media on instagram
@behoisland
 • 13 likes
 • 0 comments

[ TẤT VINTAGE CỔ CAO] 📍 10 màu. 📌 30.000d/ đôi ————————————————— 🌼Chúng mình bán online ở Hà Nội 🌼 Imess/Zalo :0395202287/0847211998 🌼DIRECT ĐỂ ĐẶT HÀNG _________________🌼______________ 🛴COD toàn quốc 🛴 Ship nội thành và ngoại thành với hoá đơn trên 100.000 VNĐ _______ #behoisland #tất #vớ #vietnam #xinh #dangyeu #koreastyle #korea #vsco #áo #áophông #vscovietnam #tất #vớ #hanoi #hànội #foodyhanoi #foodyvn #lozi #lozihn #vscovietnam #vsco #hànquốc #hànội #ulzzang #lozi #vscocam #analog #korea #koreastyle #xinh #chất #đẹp #ấm #fashion #fashionista #ootd #ootdvietnam

TẤT 🧦, HOODIE,SWEATER🧣 media on instagram
@behoisland
 • 6 likes
 • 0 comments

[TẤT NHÚN TĂM] 📍có 6 màu : trắng, đen, đỏ đô, vàng, xanh lá, xám 📍 kéo sang phải để xem màu nha 📌30.000d/đôi —————————————————- 🌼Chúng mình bán online ở Hà Nội 🌼 Imess/Zalo :0395202288 _________________________________ 🛴Ship COD toàn quốc 🛴Ship nội thành và ngoại thành với hoá đơn > 100.000 VNĐ _______ #tất #vớ #vscovietnam #vscocam #vietnam #hanoi #tấthànquốc #tấtcaocổ #tấtnhún #lozi #lozihanoi #ootd #tấtvintage #cổcao #fashion #tấthànquốc #tấthànquốc #tấtgối #vớhànquốc #tấttầntật #tấttrơn #vớtrơn #mua #shopping #hànquốc #hànội #việtnam

TẤT 🧦, HOODIE,SWEATER🧣 media on instagram
@behoisland
 • 14 likes
 • 0 comments

[TẤT NHÚN TĂM] 📍có 6 màu : trắng, đen, đỏ đô, vàng, xanh lá, xám 📍 kéo sang phải để xem màu nha 📌30.000d/đôi —————————————————- 🌼Chúng mình bán online ở Hà Nội 🌼 Imess/Zalo :0395202288 _________________________________ 🛴Ship COD toàn quốc 🛴Ship nội thành và ngoại thành với hoá đơn > 100.000 VNĐ _______ #tất #vớ #vscovietnam #vscocam #vietnam #hanoi #tấthànquốc #tấtcaocổ #tấtnhún #lozi #lozihanoi #ootd #tấtvintage #cổcao #fashion #tấthànquốc #tấthànquốc #tấtgối #vớhànquốc #tấttầntật #tấttrơn #vớtrơn #mua #shopping #hànquốc #hànội #việtnam

TẤT 🧦, HOODIE,SWEATER🧣 media on instagram
@behoisland
 • 12 likes
 • 0 comments

[TẤT NHÚN TĂM] 📍có 6 màu : trắng, đen, đỏ đô, vàng, xanh lá, xám 📍 kéo sang phải để xem màu nha 📌30.000d/đôi —————————————————- 🌼Chúng mình bán online ở Hà Nội 🌼 Imess/Zalo :0395202288 _________________________________ 🛴Ship COD toàn quốc 🛴Ship nội thành và ngoại thành với hoá đơn > 100.000 VNĐ _______ #tất #vớ #vscovietnam #vscocam #vietnam #hanoi #tấthànquốc #tấtcaocổ #tấtnhún #lozi #lozihanoi #ootd #tấtvintage #cổcao #fashion #tấthànquốc #tấthànquốc #tấtgối #vớhànquốc #tấttầntật #tấttrơn #vớtrơn #mua #shopping #hànquốc #hànội #việtnam

Ceci media on instagram
@cafesuada___
 • 11 likes
 • 0 comments

Cứ đi loanh quanh, Hà Nội đầy chỗ để chụp. Cỏ cây hoa lá ong kiến sâu🦟🐝🕸🐌🍂🌿🌱🌻🌼🥀 —— . .. ... .... ..... #hanoicafe #hanoian #hanoiwander #hanoi #hanoilife #hanoiinlove #hànội #hoatigon #flowers #hanoicity #hanoioldquarter #hanoihanoi #hanoiinmyeyes #hanoiinmyheart #somewhereinhanoi #hanoistreet #hanoicapital #nắng #nắng #ngàynắng #tháng11 #loanhquanh #loanhquanhhanoi #nikonfm2